TRANSØSTERDALEN ER SEEDINGSRITT FOR ULTRABIRKEN

 

TransØsterdalen 3-dagers er også i år seedingsritt for Ultrabirken.
Sjøl om vi ønsker fokus på vårt eget ritt, er vi inneforstått med at det for veldig mange syklister er det Birken som er årets hovedmål.
TransØsterdalen med sine totalt 166 km, fordelt på ca 78 km sti/terreng, 66 km grus og ca 22 km asfalt er for mange et mål,  samtidig for en del også en god gjennomkjøring før Birken.
UltraBirken sykkel arrangeres for 11. gang 27. august i 2022. 
Traseen lanseres mandag i rittuka. Løypa er ca 100 km med en forventet vinnertid på ca 4.45 t. Løypa går på kjerreveger, stier og grusveger med start på Pellestova og mål ved Håkons Hall, Lillehammer. Alle deltakere må bære sekk med angitt innhold og alle som er 17 år pr. 31.12.22 kan delta. 

Hva er seeding?
Seeding er at man får sammenlignbare resultater fra noen gitte ritt, hvor man deretter blir satt opp i startpuljer hvor deltakerne har tilnærmet lik kapasitet, og er ganske jevnbyrdige. Det er for å skape mest mulig flyt og rytme i rittet.
TransØsterdalen gir gode muligheter for å  sikre deltageren god seeding og startpulje i de rittene som krever seeding, og som TØ er seedingsritt for.