TRIMSTAFETTEN-22

TransØsterdalen mer enn bare pust, pes og sure lår.
Nå inviterer vi den vanlige trimmer eller «husbruk-syklisten» til å oppleve 2 av våre etapper.
TRIMSTAFETTEN- 22 er et opplegg for hvermannsen.

De som synes det er i tøffeste laget med en hel etappe får nå muligheten, sammen med venner, kollegaer, naboer etc., til å dele opp etappene og være deltager i TransØsterdalen. Fredag og lørdags etappene kjøres som en stafett, 2-5 mannslag.
Dette skal være en sosial, morsom og absolutt lavterskel konkurranseform. Målet er å ufarliggjøre det å delta i et tur/trimritt og få folket i aktivitet.

Mer detaljert info her   https://www.transosterdalen.no/trim-stafetten/