RITTLEDELSE

Hovedkomite

Rittleder                                      
Per Inge Sagmoen                           
951 32 880

Løypeansvarlig                                    
Borgar Snarvold                             
911 56 086

Sikkerhetsansvarlig
Sigve Mælen
913 18 252                           

Vakt/Funksjonær ansvarlig            
Knut Brovold
900 82 922

Servering/Matstasjoner

Arena ansvarlig                         
Sigve Mælen
913 18 252   

Sekretariat ansvarlig                                  
Inga Lill Rønning
917 02 834

JuniorRitt/Sekretariat
Ingrid Brendvang
954 55 442


Sanitet    
Tynset Rødekors Hjelpekorps                             

Speaker                                        
Lars Bronken                                  
906 54 962

Tidtaking        
eq-timing