PRAKTISK

TransØsterdalen 3-dagers 2023

 

Reglement 

Norges Cykleforbunds regler for terrengsykkelritt

Lisens

 • Alle som er i alderen 13-79 år må ha lisens for å delta i alle typer ritt. Dette gjelder også for utenlandske deltakere. Mange tegner også egen ulykkesforsikring i tillegg (frivillig). Deltakere som er 80 år og eldre i konkurranseåret, slipper å løse lisens.
 • Deltakere som er under 13 år og som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF (Norges Idrettsforbund) er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen.
 • Engangslisens er ikke inkludert i startkontingenten. Dersom du ikke har helårslisens må du kjøpe engangslisens ved påmelding, eller i sekretariatet når du henter startnummer.
  Det er utøvers (ev. foresattes) eget ansvar å ha løst lisens.

  Lisenspriser 2023
 • Engangslisens 13-16 år kr. 50,-
  Engangslisens 17-79 år kr. 220,-

  Les mer om NCF sykkellisens
  Se også forsikringsvilkår her: Forsikring NCF

Hvorfor helårslisens? 


Påmelding / Start

Online påmelding via EQ-timing .

Startkontingent. TransØsterdalen 3-dagers kr. 1600,- (1800,-). Dette gjelder pr. pers også ved 2-mannslag.
Enkelt ritt (1-dagsritt) kr. 600,- (700,-)
Aktive klasser (UCI-lisens) kr. 1260,- .  3 dager kun.
EL-sykkel (2 dagers ritt) kr. 1100,-

Ved påmelding etter 30.juni  tilkommer kr. 200,– i ekstra avgift pr. pers. (kr.1800,- og kr.2000 fom 01.08),- for TransØsterdalen (3dagers), og kr. 100,-i ekstra avgift for enkeltrittene.

Online påmelding stenger 06.08.23,   kl. 23.59


2-mannslag.

2-mannslag gjelder kun for 3-dagers rittet. Påmelding på vanlig måte.
Begge ryttere på et lag må ha start nummer m/brikke riktig montert på sykkelen fra start til mål alle dager.
Et lag kan ikke starte uten at begge rytterne stiller til start. Det er ikke tillat med reserve rytter. Tauing er ikke tillat.
Klassevinnere er de lag som først har begge ryttere over mål. Plassering beregnes ut fra lagets siste rytter over mål.

Startnummer.

Startnummer m/brikke utleveres i sekretariatet  på fredag. Sekretariatet er også åpent lørdag, og søndag fram til start.

Merk deg:

– Deltagere må selv sørge for å feste startnummer etter anvisningen. Startnummer med brikke skal settes godt synlig foran wire etc.
– Alle deltagere sykler på eget ansvar og må følge gjeldende ltrafikkregler.
– Arrangørens merking og anvisninger må følges fra start til mål.
– Vis god sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
– Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
– Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.
– Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
– Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr.
– Forsøpling av naturen er strengt forbudt. 

Startordning

Fellesstart med master fredag og lørdag. Elite klassene stilles opp foran. Søndag jaktstart.  De som er innenfor 30 min etter leder kjører jaktstart, resten fra 30min, starter i Masse/fellesstart.
Ryttere som kommer for seint til start tillates å starte, men det gis ikke fradrag i tid. Det gis ikke tillatelse til start utover 10 min forsinkelse.
Felles start for 2-mannslagene 15 min etter de individuelle startende på alle etappene.
EL-klassen starter i samme pulje som 2-mannslagene.

START tidspunkter

STARTELITE/MASTERTURLAGSTART
FREDAG14.00 Felles 14.00 Felles14.00 FellesFREDAG
LØRDAG11.00 Felles 11.00 Felles11.00 FellesLØRDAG
SØNDAG10.00 Jaktstart10.30 Felles10.45 Felles11.00 FellesSØNDAG

Fredag og lørdag: Alle fellesstart med masterbil.

 

Ved uhell, sjukdom etc.

Hvis en av to-mannslaget ikke kan sykle videre de neste etappene (pga. sjukdom, skade, ødelagt sykkel etc), kan lagkompisen fortsatt sykle og delta i dagsetappene som individuell utøver. Vedkommende får ikke registrert sammenlagt tid i TransØsterdalen 3-dagers.

Refusjon av startkontingent

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangement, blir ikke startkontingent refundert dersom den ikke blir brukt. Dette gjelder også ved sykdom eller skade.

Avlysning

Ved avlysning av TransØsterdalen før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde inntil 50% av    påmeldingsavgiften til dekning av utgifter i forbindelse med organisering av rittet.

Dersom rittet må flyttes til en senere dato, eller avlyses for deretter arrangert på ett senere tidspunkt, har de som var påmeldt rittet på opprinnelig dato og som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.

Ved avlysning av TransØsterdalen på på rittdagen eller dagen før rittdagen på grunn av uforutsette værforhold eller annen «force majeure» beholder arrangør påmeldingsavgiften.

Refusjon av påmeldingsavgift

All påmelding er bindende etter innbetalt påmeldingsavgift.
Dersom den påmeldte, på grunn av sykdom eller andre årsaker, ikke kan delta på rittet vil ikke hele eller deler av påmeldingsavgiften bli refundert.

Merking av trase

Traseene merkes med hvite skilt med røde piler og TransØsterdalen logo. I tillegg vil det på noen steder også bli brukt markeringsbånd. Store gule skilt ber deg om å vise forsiktighet.  
Respekter merkingen!

Natur og søppel

Nord Østerdalen har en flott og vakker natur. For oss som arrangører er det viktig å sørge for at TransØsterdalen ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING LANGS LØYPA!  Legg igjen avfall på matstasjonene eller ta med til mål.

Matstasjon / Langesone

Etappe 1 Fredag
Drikkestasjon/ Langesone Savalen Skiarena.

       Etappe 2 Lørdag, 
       Langesone Oftensaga.      Matstasjon  Hugudalsvangen.     Matstasjon Hemstadvangen    Langesone Svarttjønna

Etappe 3 Søndag,
Langesone Svarttjønna        

Det tilbys drikke/snacks ved målgang  alle dager.       

Brutt løp – meld fra!

Alle som bryter rittet må ta seg fram til målområdet. Trenger du bistand ta kontakt med hjelpemannskaper.
Forlater du løypa på egen hånd, MÅ du melde fra til sekretariatet i målområdet eller til rittleder.  Vi må vite at du ikke ligger skadet!

Eget utstyr under rittet.

Personlig utstyr forutsettes samlet i bag/sekk og merkes med rytters startnummer i start-/målområdet alle dager .

Start og mål Tynset

Start og mål på samme sted. Dette ligger midt i Tynset sentrum.

Korte avstander til kulturhus, butikker, serveringssteder, jernbane, bank mm.
Garderober og dusj i Tynset Hallen. (covid restriksjoner kan endre dette)

Sykkelservice

Sykkelvask ved målgang alle dager. Sykkelservice tilgjengelig ved Tynsets to sportsbutikker.

Premiering

Eliteklassen, damer og herrer, premieres  1., 2., 3.plass med pengepremier
1.plass. kr. 7500,-.   2.plass kr. 4000,-   3.plass  kr. 2000,-

Øvrige klasser: 1., 2. og 3. premie, sammenlagt 3 dager, deles ut på søndag etter rittet. 

Deltagerpremie til alle.

* Utrekkspremier
Det trekkes ut noen gavepremier blant deltakerne uansett klasse hver dag. Forutsetningen er  at  man er tilstede på premieutdelingen.

* Deltagerpremier
Samtlige ryttere som fullfører alle 3 etapper av TransØsterdalen vil få deltagerpremie.