• Hjem
  • TYNSETRITTET JUNIOR

TYNSETRITTET JUNIOR


Start ved Kulturhuset (samme som TransØsterdalen). Det kjøres med Master bil ned Brugata, gjennom rundkjøring, forbi Domus. Over Tynset bru (her stopper Masterbilen). Krapp venstre sving og inn på sti, langs elvekanten til Neby bru.
*Klasse 10 og 11-12  svinger til venstre og sykler over Nebybru.
**Klasse 13-14 og 15-16 sykler til høyre inn på gang- og sykkelveien til Motrøkrysset og tilbake til Nebybru over enga (Nebyrunden), og over Nebybru.   
***Alle klasser sykler deretter Kjærlighetstien opp til Sandbakken og inn til sentrum. Målgang ved Kulturhuset.

Lengde kort løype 4,7 km. Lengde lang løype 8,4 km.

Begge løypene er forholdsvis flate. Underlaget er vekslende asfalt, grus og sti.

 

Påmelding / Start

Online påmelding via EQ-timing.  

Priser og lisens

13-16 år kr. 100.- + lisens kr 50, dersom man ikke har helårslisens.
10-12 år er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring dersom de er medlem av en klubb registrert i NIF.

Engangsforsikring aktiv ungdomslisens
Gjelder for barn/ungdom i alderen 13 – 16 år. Kan brukes i aktive ritt med aldersbestemte klasser, og koster kr 50,-.
Barn i alderen 6-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring.

Startnummer.

Startnummer m/brikke utleveres i sekretariatet ved Tynset Kulturhus lørdag. 

Merk deg:
– Deltagere må selv sørge for å feste startnummer etter anvisningen.
– Alle deltagere sykler på eget ansvar og må følge gjeldende trafikkregler.
– Arrangørens merking og anvisninger må følges fra start til mål.
– Vis god sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
– Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
– Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.
– Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
– Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr.
– Forsøppling av naturen er strengt forbudt. 

Startordning

Fellesstart med master. Eldste klasser stilles opp først. 
Ryttere som kommer for seint til start tillates å starte, men det gis ikke fradrag i tid.

Mat og servicestasjoner

Service-stasjoner
Det vil ikke bli noen service-stasjon i løypa så rytterne må selv sørge for å ha med eget utstyr for evt. reparasjon. Sykkelservice ved start og mål.

Mat- og drikke stasjoner
Ingen mat- og drikke stasjoner

Garderober /dusj

Garderober  og dusj i Tynsethallen, 200m fra mål.

Smith

info@transosterdalen.no |  + 47 951 32 880