ETAPPE 2

Etappe 2, Lørdag
Tynsetterreng

Start Tynsetsentrum. Asfaltvei nord mot Røroskrysset. Opp Bygdabakken, med fast dekke. Videre oppover bygda inn på Tynset Vestre setervei. Innover forbi Kvannrøsta og Gammelbuvangan.  Du har nå lagt bak deg noen tøffe høydemeter før du kommer inn i et flott kulturlandskap med gode seterveier, før det går nedover på stier og terreng til Gamle Telnesveien.
Et lite stykke med asfalt før du går over på grusvei gjennom Gammeldalen. Matstasjon. Fortsetter opp mot Hobsetera.  
Videre på skog/grusvei langs Grønnfjellia. Etterhver over på sti/terreng opp forbi Skistua og innover Havern mot Svarttjønna.
Fine skogstier i småkupert terreng før man krysser Tylldalsveien og inn på Ripanområdet med flere fine stier. Nedover til  det laveste punktet, inn på grusvei. På gras/sti gjennom et par gårdstun mot travbanen grus slakt nedover og inn på asfalt til mål.
Etappe lengde ca 73 km.
3 drikkestasjoner.

Underlag prosentvis: Asfalt 10. Grus 41.  Sti/terreng 49

Kart etappe 2:  Last ned pdf, Etappe2_2022


Stiparti ned fra Åsan

Brynjar Nervik filmet 2-etappen i 2016: