TRASE

Alle traseene merkes med hvite skilt med røde piler på,  se under.

MERKING TRANSOSTERDALEN

I tillegg vil det på noen steder også bli brukt markeringsbånd.
Gule skilt ber deg om å vise forsiktighet.  
Respekter merkingen!

Traseene ligger i områder med aktiv setring, og beitedyr kan
plutselig dukke opp i traseen.

 

Natur og søppel

Nord Østerdalen har en flott og vakker natur.
For oss som arrangører er det viktig å sørge for at
TransØsterdalen ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING LANGS LØYPA! 
Legg igjen avfall på matstasjonene.

 

Drikke/Matstasjoner

Etappe 1 Fredag
Matstasjon/Langesone Savalen Skiarena.  

Etappe 2 Lørdag:  
Langesone Oftensaga.      Matstasjon  Gammeldalen og Hemstadvangen      Langesone Svarttjønna.  
  

Etappe 3 Søndag:  
Langesone Svarttjønna 

Etappene.

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3