Startlista er klar

Start listene for årets ritt er nå klar, dere finner den her:  https://signup.eqtiming.com/participants?Event=transosterdalen&uid=56229

Gul er Elite/Master, Rød er Tur og Blå er 2-mannslag

Endringer her vil kun bli hvis noen bytter pulje.
En fordel, i disse covid tider, hvis du som deltager kan oppgi eget nummer når dere henter deltagerposen i sekretariatet.