Fortsatt restriksjoner

Sekretariatet åpner fredag kl. 11.00 og er inne på Domus senteret, like innenfor inngangen. For å unngå altfor store ansamlinger av folk, er ingen lister eller kart er oppslått der. Henstiller til alle å bruke nettet til å gjøre seg kjent med eget startnummer og start tider etc. før man ankommer arena.
På arena er det viktig å få med seg speakers meldinger og informasjon.  Vi er

fortsatt i en pandemi og må forholde oss til de regler/restriksjoner som gjelder. Et av de tingen vi heller ikke i år kan tilby er ordinære matstasjoner. Det er rytternes ansvar å sørge for eget drikke. Det er mulighet til å fylle (vann) på egne drikkeflasker ved samlingsplass før start.
Vi anmoder alle til å sørge for å ha med seg drikke på flaske eller drikkesekk. Ingen servering underveis på fredag og søndag.
Alle dager vil det være servering av drikke og etc i teltet etter målgang.
På lørdag vil det være en drikkestasjon ca midtveis, hvor det settes fram kopper med sportsdrikk.
Langesoner er merket på kartene som ligger ute – viktig at alle gjør seg kjent med dette.
Vi ønsker også at hjelpemannskaper/servicefolk registrerer seg, ved å send oss e-mail med navn, tlf og klubb. send mail til info@transosterdalen.no