Seedingsritt for Birken og Ultrabirken

TransØsterdalen 3-dagers er  seedingsritt både for Birken og Ultrabirken.
I år kan man skaffe seg god seeding ved å delta i TransØsterdalen. Tellende i seedingen vil være både Transøsterdalens enkelt etapper og sammenlagt.  Mange har kanskje Birkebeinerrittet som årets hovedmål.
TransØsterdalen med sine totalt 169 km, fordelt på ca 80 km sti/terreng, 67 km grus og ca 22 km asfalt er for mange også et mål,  samtidig, for en del, også en god gjennomkjøring før Birken.

Hva er seeding?
Seeding er at man får sammenlignbare resultater fra noen gitte ritt, hvor man deretter blir satt opp i startpuljer hvor deltakerne har tilnærmet lik kapasitet, og er ganske jevnbyrdige. Det er for å skape mest mulig flyt og rytme i rittet.
TransØsterdalen gir gode muligheter for å sikre deltageren god seeding og bedre startpulje i årets Birkebeinerritt på 84 km og Ultrabirken på 110km. Dato 31.08.24.