Oppdaterte kart

Nye oppdaterte kart, med kilometer anvisning, for alle etappene  er  nå lagt ut.Kartene har nå fått kilometer anvisning for hver 5 km. Matstasjoner og høydeprofiler er lagt inn. Kartene finnes under menypunkt Trase.

Smith

info@transosterdalen.no |  + 47 951 32 880