Bedre og mer skånsom framkommelighet

Det er mange «instanser» som involveres i et 3-dagers terrengsykkelritt. Grunneiere er kanskje den viktigste samarbeidspartneren vi har.
TransØsterdaltraseen går igjennom varierte terreng. Sjøl om terrenget i Nord Østerdal ofte blir sett som tørt og fint, finnes det partier med bløte myrer. Noen partier er både mer sårbare og vanskeligere å forsere på 2 hjul enn andre. Vi legger derfor i år ut noen meter med klopper på de mest utsatte plassenen. Dette gjelder i første rekke på fredagens etappe