Foto: Retten

Som planlagt 22.-24.juni

I løpet av vinteren har flere arrangører av sykkelritt valgt å legge ned. Årsaken til avlysningene er nye krav om opplæring og kompetanse til vakter som benyttes i sykkelritt. 


Med sykkelritt menes i denne sammenhengen ethvert arrangement for syklende på vei som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, hvor: 1. Deltagerne følger en fastlagt rute, og 2. hvor det skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/ eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt maksimaltid. Med vei menes alle veier som normalt er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel, både private og offentlige. (kilde: Statens Vegvesen)

En vaktpost på en vei kan nå ikke stoppe/dirigere trafikken uten å ha gjennomført et kurs. I TransØsterdalen jobbes det hardt med å tilpasse seg nye krav til de som er funksjonærer. Dette er selvfølgelig en stor utfordring for oss som ansvarlig arrangør, men vi kjører som planlagt 22.-24.juni.
Det stilles også større krav til den enkelte syklist om å være oppmerksom og overholde trafikkreglene.

Vi kjører løypevaktkurs på Klubbhuset på Nytrømoen den 22 .mai.