Gjør deg kjent med opplegget før du kommer til arena.

Henstiller til alle å bruke nettet til å gjøre seg kjent med eget startnummer, oppstillingsplass, tider etc.etc før man ankommer arena. Det blir ingen oppslag i arena området i år, hverken lister eller kart. Speaker-info er viktig å få med seg.    Startliste her:   startliste TØ 2020 komplett

Minner om viktigheten med nok drikke

Pga.  smittevern er det begrenset med drikke/matstasjoner under årets ritt. Det er rytternes ansvar å sørge
for eget drikke. Det er mulighet til å fylle (vann) på egne drikkeflasker  ved samlingsplass før start.
Vi anmoder alle til å sørge for å ha med seg drikke på flaske eller drikkesekk. Ingen servering under veis på fredag og søndag. På lørdag er det en drikkestasjon ca midtveis, hvo det settes fram kopper med sportsdrikk.

Smith

info@transosterdalen.no |  + 47 951 32 880