Gjør deg kjent med opplegget før du kommer til arena.

Henstiller til alle å bruke nettet til å gjøre seg kjent med eget startnummer, oppstillingsplass, tider etc.etc før man ankommer arena. Det blir ingen oppslag i arena området i år, hverken lister eller kart. Speaker-info er viktig å få med seg.    Startliste her:   startliste TØ 2020 komplett

Minner om viktigheten med nok drikke

Pga.  smittevern er det begrenset med drikke/matstasjoner under årets ritt. Det er rytternes ansvar å sørge
for eget drikke. Det er mulighet til å fylle (vann) på egne drikkeflasker  ved samlingsplass før start.
Vi anmoder alle til å sørge for å ha med seg drikke på flaske eller drikkesekk. Ingen servering under veis på fredag og søndag. På lørdag er det en drikkestasjon ca midtveis, hvo det settes fram kopper med sportsdrikk.