Løype, traseer og lisens.

TransØsterdalen løypa går i et flott Østerdalterreng over tre dager.
Traseene ligger i områder med aktiv setring, og beitedyr kan plutselig dukke opp i traseen. Husk trafikkreglene gjelder på alle veier.
Vis hensyn!

Vi får en del spørsmål om lisensen. Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring. 

Info om lisenser, se her (ny fane)

Alle traseen merkes med hvite skilt med røde piler og TransØsterdalslogo på.
Gule skilt ber deg om å vise forsiktighet.  Respekter merkingen! Østerdalen har en flott og vakker natur. For oss som arrangører er det viktig å sørge for at TransØsterdalen ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING LANGS LØYPA!  Legg igjen avfall på matstasjonene. Info om matstasjoner finner du  her