Jaktstart.

Nytt i år er at det kjøres jaktstart siste dag for  (begge kjønn).

Dette gjelder dem som er innenfor 30 min bak han/hun som leder etter 2 dager,  starttidspunktet bestemmes av den tid de er bak etter to  etapper. De som er mer enn 30 min bak starter i Masse-start 30 min bak. Første mann/kvinne i mål vinner.

Tider blir registrert på vanlig måte slik at alle får registrert sine etappetider. Rekkefølgen i mål for de som starter en 1/2 time etter i massestarten, vil ikke nødvendigvis gi den samme plasseringen på resultatlisten.
Det innbærer at det 3-etappen starter uten masterbil.