Asfalt, grus , sti og terreng

Terreng syklister må også innom asfalten.
Antall kilometer sti/ terreng, grus og asfalt varierer fra ritt til ritt.
Når du har syklet TransØsterdalen i 3 dager på Tynset, har du tilbakelagt 22 km asfalt, 66 km på grusveier, 78 km på sti/terreng.

Mange lurer på fordelingen i TransØsterdalen, se tabell under

Fordelingen (km)  i TransØsterdalen  er slik:

Underlag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Asfalt

10

7

5

22

Grus

26

30

10

66

Sti/Terreng

22

36

20

78

Totalt

58

73

35

166