COVID-19

Kommunelegen i Tynset, og vi som arrangør, følger nøye med på de siste dagers smitteutviklingen i Norge.
Vår regionjobber aktivt med å forebygge lokale smitteutbrudd av koronavirus. Vi ønsker i den forbindelse å være føre var. Vi ber derfor om at deltakere som siste 10 dager har vært utenlands, eller som bor i Moss eller Indre Østfold kommune om å ta koronatest om de skal dra til Tynset. Det samme gjelder deltakere som har vært på fester eller utesteder i Oslo eller Viken fylke denne helgen.