Transport/Frakt av utstyr

Vi får mange henvendelser ang. transport / frakt av sykler og biler.
Vi kan  ikke ta på oss ansvaret med å transportere biler fram og tilbake  (noen er heldige og finner noen som skal enten til Tynset fredag eller Koppang på søndag). Men vi frakter sykler og syklister.

For de som ønsker å parkere bil på Koppang på fredag, vil det bli satt opp bil for sykkeltransport fra Koppang til Tynset på fredag morgen. Alle sykler må leveres inn før kl. 10.00. Ikke person transport.  Pris pr. sykkel kr. 100,-
Sykkelen leveres på eget ansvar. Syklene blir lastet på varebil/varehenger. Vi anbefaler å polstre viktige deler, og husk å merke sykkelen med navn.

  • Det går tog fredag formiddag fra Koppang kl. 09.37 ankomst Tynset 10.50, og kl. 11.41 ank. Tynset kl.12.53.
  • Søndagmorgen etter start, egen bil frakter bagasje fra Tynset til  Koppang.  Dette er inkludert i påmeldingsavgiften.
  • Togtider søndag ettermiddag: Fra Koppang kl. 17.37 ank. Tynset 18.52.  Fra Koppang kl. 19.41 ank. Tynset 20.53 (sjekk NSB for ev. endring)

Fra Koppang tilbake til Tynset på søndag ettermiddag. Det settes opp busser. Egen transport for sykkel.
Dette må bestilles på forhånd.  Pris kr. 250,- pr pers. inkl sykkel. Kan kjøpes sammen med på meldingen.

Man finner info om dette under https://www.transosterdalen.no/praktisk-2-3/