Drikkestasjoner og langesoner

Pga den spesielle situasjonen vi har i sommer, ønsker vi å begrense punkter underveis hvor potensialet for smitte er stort. Bla kutter vi mat/drikkestasjoner. På fredag og søndag er det ingen stasjoner. På lørdag kun en. Den vil være ca halvveis. Det vil være mulig å lange.
Langesoner er merket av på trasékartene.
Kart vil slått opp på flere plasser i arena området, men vi ønsker å unngå store ansamlinger av folk, så alle oppfordres til å gjøre seg kjent med kart og traseer på forhånd. Kartene (pdf) kan derfor lastes ned her.

Du finner kart og info her:  https://www.transosterdalen.no/trase/

Husk de generelle smittevernrådene:
1) Rene hender.    2) Ikke delta om syk.    3) Holde avstand, minst 1 meter.