Fredagstrase 2023

Start Tynset Torg. Sørover på Kongsveien. Tar av i Kaldbekkdalen, grus/sti oppover mot Ripan- området, ned mot Auma. Inn på asfalt ca 300m sørover. Ta til høyre mot RV3, under jernbanen, over brua.
90° sving til venstre etter brua, gjennom gardstun,følg merking, under RV3, inn på gamle riksvei mot Strømmen.
Til høyre oppover Sivildalen. Ta av til høyre ved Savalsjøen, etterhvert inn på ny vei nordover på østsida av sjøen. Følg veien langs Sjølia, ta til venstre og innpå skiløype (følg merker ) ned til asfaltløypa videre inn  til Savalen Skistadion med matstasjon. Innpå asfaltvei ned Fådalen, fram til Kindølshaug, så litt terreng og sti, over på grusvei til Motrøkrysset.
Inn på asfaltert sykkelvei gjennom Neby over Tynsetbrua. Så 90° sving til høyre, og inn på grus langs elva opp mot Sandbakken, før man svinger venstre inn på Kongsveien og asfalt til mål ved Rådhuset.

Lengde: 54,3km. Høydemeter: 725

(Kartet under er en enkel skisse)