TRASE

Alle traseene merkes med hvite skilt med røde piler på,  se under.

MERKING TRANSOSTERDALEN

I tillegg vil det på noen steder også bli brukt markeringsbånd. Gule skilt ber deg om å vise forsiktighet.  Respekter merkingen!

Traseene ligger i områder med aktiv setring, og beitedyr kan plutselig dukke opp i traseen.

 

Natur og søppel

Østerdalen har en flott og vakker natur. For oss som arrangører er det viktig å sørge for at TransØsterdalen ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING LANGS LØYPA!  Legg igjen avfall på matstasjonene.

Matstasjoner.

Etappe 1 Fredag:   Matstasjon Savalen Skiarena.
Last ned pdf: Matstasjon_fredag-16

Etappe 2 Lørdag:   Matstasjon 1 Gammeldalen.   Matstasjon 2  Hemstadvangen.    Matstasjon 3  Ripan.
Last ned pdf: Matstasjoner -lørdag-16     

Etappe 3 Søndag:  Matstasjon 1 ved Midtsetra (før Fonnåsfjellet).  Matstasjon 2 Kommunehuset Rendalen. Matstasjon 3 ved Fagertun skole i Rendalen(før Mora).

 

 

 

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

 

Smith

info@transosterdalen.no |  + 47 951 32 880

cmyk_Sb1_Hedmark_verti_neg