Klasser

 

Menn / Men 

Damer/ Women

MASTER

MASTER

Menn Elite  Damer Elite X X
Menn 17-19   Damer 17-19   X X
Menn 20-24 Damer 20-24 X X
Menn 25-29 Damer 25-29      X X
Menn 30-34 Damer 30-34 Menn 30-34 Damer 30-34
Menn 35-39 Damer 35-39 Menn 35-39 Damer 35-39
Menn 40-44 Damer 40-44 Menn 40-44 Damer 40-44
Menn 45-49 Damer 45-49 Menn 45-49 Damer 45-49
Menn 50-54 Damer 50-54 Menn 50-54 Damer 50-54
Menn 55-59 Damer 55-59 Menn 55-59 Damer 55-59
Menn 60-64 Damer 60-64 Menn 60-64 Damer 60-64
Menn 65-69 Damer 65-69 Menn 65-69 Damer 65-69
Menn 70-74 Damer 70-74 Menn 70 + Damer 70 +
Menn 75+ Damer 75+ X X

2-mannslag / Team

Kl.1 Lag menn ( U90 ) Kl.1. Lag damer (U90)
Kl.2 Lag menn (90-119) Kl.2 Lag damer (90-119)
Kl.3 Lag menn ( 120 + ) Kl.3 Lag damer (120 +)
Kl.1 Lag  MIX  (U90)   
Kl.2 Lag MIX (90-119)
Kl.3 Lag  MIX  (120+)


Klassene for 2-mannslag skiller på total alder.  Kl.1 under 90 år, Kl.2 mellom 90-119 og Kl.3 120+
(Eksempel:  Kl.1  U90=40+49,   Kl.2  90-119=40+50,  Kl.3  120+ =60+60 )
Alder per. 31.12  i inneværende kalenderår.

Smith

info@transosterdalen.no |  + 47 951 32 880