ETAPPE 1

Etappe 1, Fredag Tynset-Sparsjøvollen-Savalen-Tynset

Start Tynsetsentrum. Asfaltvei nordvest mot Motrøkrysset. Grusvei opp Brubakken, til høyre nordover Moan. Etter hvert setervei (ca 7 km) forbi Moanlangsetran, over på sti nord til Fossbakken. Vest på grusvei langs Tunna gjennom Kroken før vi kommer på kjerreveipreget underlag til Sparsjøvollan. Rundt setertunet og på traktorvei sørover jordet og inn i skogen. Herfra er det fine stier i ca 4 km, gjennom bjørkeskogen og forbi Dalsvangen, på grusvei mot Savalen. Et lite stiparti før du kommer inn på Savalen Skistadion og matstasjon/langesone.
Noen hundre meter asfalt før det går over på sti/kjerrevei langs Fåa ned til Fåset, litt terreng og sti, over på grusvei til Motrøkrysset. Inn på et flatt sti/jordbruksvei parti, til Neby. Asfaltert sykkelvei over Tynsetbrua og inn på grus/gras parti, før man svinger inn på Kongsveien og asfalt til mål ved Rådhuset.

Etappe lengde ca 53 km.

Underlag prosentvis: Asfalt 18. Grus 45.  Sti/terreng 37

Kart etappe 1:     Last ned pdf: Etappe1_2021_A0

Garmin fil for 2021:  https://connect.garmin.com/modern/course/70719352

Sommerfjøsbakken etappe1

Sommerfjøsbakken etappe1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Brynjar Nervik sin video fra dag 1, filmet fra sykkelstyret i 2016. 

 

 

Smith

info@transosterdalen.no |  + 47 951 32 880