Smittevern TransØsterdalen 2020

Smitteverntiltak TransØsterdalen 14.-16.august 2020.

Info til deltagere og støtteapparat ang. smittevern

Arrangør:              Savalen Sykkelklubb
Arena:                   Tynset Torg
Rittleder:              Per Inge Sagmoen
Sanitets-/ smittevernansvarlig: Tor Halvor Bjørnstad Tuveng

Pga. myndighetenes smitteverntiltak ifm Covid-19 må arrangør, deltagere, støtteapparat og andre som skal ta del i arrangementet ha kjennskap til både de nasjonale og arrangørs smittevernregler. Dette betyr at for alle skal 1-metersregelen overholdes både inne på arenaområdet og utenfor, og arrangøren organiserer rittet så det ikke er mer enn 200 personer + arrangørstab innenfor arenaområdet til enhver tid.
Vi har delt arrangementet inn i tre adskilte puljer, der hensikten er at det er adskilte arrangementer for de ulike puljene.  Det er viktig at dette respekteres og overholdes.

Det er ikke tillat å være til stede på arenaområdet som utøver/rytter/støtteapparat i flere puljer pr dag.

Fredag 14.august
                Kl. 14.00 Start Elite og Master. Elite dame og herre stiller forrest, deretter Master

                Kl. 14.15 Start Tur klasser
                Kl. 14.30 Start 2-mannslag

Lørdag 15.august
                Kl. 11.00 Start Elite og Master. Elite dame og herre stiller forrest, deretter Master

                Kl. 11.15 Start Tur klasser
                Kl. 11.30 Start 2-mannslag
                Kl. 11.45 Start TynsetRittet Ungdom

Søndag 16.august
                Kl. 10.00 Start Jaktstart Elite og Master innenfor 30 min.
                Kl. 10.30 Start masse-start Elite og Master

Kl. 10.45 Start masse-start individuelle klasser.

                Kl. 11.00 Start 2-mannslag               

I tillegg ønsker vi å poengtere følgende ansvar for smittevern:

Alle:

 • Personer med symptomer som kan representere covid19-infeksjon eller luftveis infeksjoner, er ikke velkomne i arenaområdet eller på startstreken. De oppfordres til å holde seg hjemme.
 • 1-metersregelen skal overholdes av alle. Allikevel går selve rittet som normalt da feltkjøring er tillat.
 • Alle som skal være til stede på arenaen, og er tilknyttet arrangementet i løpet av de tre dagene, må registrere seg. Dette for at arrangør skal ha oversikt over alle som er innenfor arenaen hvis det blir oppdaget personer med smitte under/ etter arrangementet.
 • For å kunne overholde regelen om max 200 innenfor arenaområdet må ryttere og støtteapparat forlate arenaen før neste pulje med deltagere ankommer. Det er fullt lov å oppholde seg utenfor arenaen, eksempelvis langs løypene.
  Vi oppfordrer flest mulig å dra ut å bidra til god stemming i løypene etter at de må forlate arenaområdet.
 • Det vil både ved toaletter og sykkelvask være særskilte tiltak for å minimere smitterisiko. Oppslag om sprit-/ håndvask vil bli slått opp på de aktuelle stedene og arrangør vil sørge for at det til enhver tid er Antibac e.l tilgjengelig på disse stedene
 • All betaling under arrangementet vil foregå med VIPPS. Kontanter og kort vil derfor ikke være aktuelle betalingsmåter.
 • Alle som skal inn på arenaområdet må ankomme via en oppsatt sluse for å registreres og evt. få akkrediteringskort (alle utenom aktive ryttere). Her vil det også være oppslag om smitteverntiltak på arenaen.
 • Husk de generelle smittevernrådene: 1) Rene hender,  2) Ikke delta om syk, 3) Holde avstand, minst 1 meter.

 

Sekretariat

 • TransØsterdalen 2020 kjøres som 3 adskilte arrangement med totalt 250 deltagere til sammen. Et BLÅTT arr. (2-mannslag). Et GULT arr. ( Elite/Master). Et RØDT arr. (Tur individuell). Dette er et identisk opplegg som mange andre rittarrangører velger å bruke.
 • Det vil være en begrenset sekretariatfunksjon under årets ritt.
 • Utdeling av startnummer og deltagerpremie vil foregår på 3 forskjellige plasser. Merket med farge kode GUL for Elite/Master, RØD for Tur og BLÅ for 2-mannslag.
 • Ingen etteranmelding

Klubber/UCI-team:

 • Bringer med seg Antibac e.l. til bruk for klubbens deltagere, støtteapparat osv.
 • Påse at 1-metersregelen overholdes i klubbens område på arena og i teknisk-/langesone.
 • Ansvarlig for at alle som skal være innenfor arenaområdet i løpet av de to rittdagene har lest gjennom og følger arrangementets smittevernregler
 • Passer på at alle som er til stede på arenaområdet bærer akkreditering. Dette gjelder ikke aktive ryttere. Ryttere identifiseres med sitt startnumm

Deltagere:

 • Ekstra fokus på 1-meters regelen i start- og målområdet og følge de instrukser som gis fra arrangør. Pga. smittevern vil starten være noe større i utstrekning enn det som er vanlig.
 • Drikke/Matstasjoner. Fredag og søndag ingen matstasjon. Deltagerne må bringe med seg drikke selv på sykkelen. På lørdag vil det være en matstasjon etter ca 30 km
 • Langing tillates for Master og Elite. Langere kan ikke oppholde seg i arenaområdet, men kan ferdes fritt langs løypa. Og kun lange i definerte soner.
 • Det er ikke tillatt med sykkelruller innenfor arenaområdet. Disse kan plasseres på P-plass hvis det er behov.
 • Husk å ha det morsomt, det er mulig selv om smittevernreglene følges.

Garderobe og toaletter

 • Det er ikke garderober tilgjengelig av smittevernhensyn. Toaletter i Kulturhuset ved stadion. Disse blir vasket med jevne mellomrom gjennom arrangementet. Toalettene skal ikke benyttes som garderober.

Premiering

 • Deltagerpremier deles ut ved henting av startnummer
 • Premieseremoni utendørs. Uttrekkspremier hentes ved premiebord på arena søndag.

Tynset 5.juli 2020

Tor Halvor Bjørnstad Tuveng                                                                          Per Inge Sagmoen
Lege/smittevernansvarlig                                                                                Rittleder